INLEIDING
Tegenwoordig krijgen cryptomunten meer en meer te maken met een zogenaamde ‘hard fork’. Doordat cryptomunten vrij nieuw zijn en opereren in een enorm concurrentiele markt zijn IT ontwikkelaars vaak genoodzaakt om de achterliggende code van hun cryptomunt aan te passen. Met deze code-aanpassingen trachten ze de coin beter en efficiënter te maken. Wijzigingen van de achterliggende code resulteren meestal in een ‘hard fork’. Maar wat wilt een ‘hard fork’ nu eigenlijk juist zeggen? Omdat Wij Cryptonairs deze vraag vaak in onze mailbox kregen, hebben we even de tijd genomen om dit op een duidelijke manier uit te leggen.

Topics die besproken worden in dit artikel:

  1. Wat is een hard fork?
  2. Impact van een hard fork op je cryptowallet
  3. Verwachtte marktstrategie tijdens de ethereum fork van vrijdag 19/01
  4. Hoe handelen tijdens de ethereum fork vrijdag 19/01

 

1. WAT IS EEN HARD FORK?
In simpele woorden betekent een ‘hard fork’ niets minder dan het splitsen van een cryptomunt in twee verschillende munten (denk maar aan Bitcoin en Bitcoin Cash). Door een aanpassing in de achterliggende code van een bestaande cryptomunt (bv. Bitcoin) ontstaat er een oude en een nieuwe versie van deze coin (Bitcoin en Bitcoin Cash). De nieuwe versie zal de laatste code-updates bevatten, maar de oude versie blijft bestaan. Off the record: een ‘soft fork’ is in essentie hetzelfde als een hard fork. Het verschil zit hem in het feit dat er maar 1 blockchain zal voortbestaan voor de gebruikers (bv. Sigwit).

Met behulp van bovenstaand schema, leggen we heel eenvoudig  de fork van Bitcoin en Bitcoin Cash even uit. Op 17/08/2017 werd er beslist een nieuwe achterliggende code van Bitcoin de wereld in te sturen. Deze nieuwe code zorgde er bijvoorbeeld voor dat de blokgrootte verhoogd werd van 1MB MAX tot 8MB MAX. Bitcoin Cash zag het licht. Merk op dat Bitcoin niet ophoudt te bestaan!

Na een hard fork kunnen er 3 situaties ontstaan:

  1. Een dominante blockchain/munt hetgeen resulteert in een lage adoptiegraad en waarde van de andere blockchain/munt
  2. Beide blockchains/munten zijn aanvaard en opereren naast elkaar met gelijke adoptatie en waarde
  3. Beide blockchains/munten zijn aanvaard maar we hebben nog altijd een favoriet. Een van de twee wordt de dominante munt, maar de andere heeft een aanvaardbaar level van community support en waarde.

Elk van deze situaties kan zich voordoen, maar optie drie is de meest voorkomende en dus de meest plausibele situatie na een hard fork. Veel hangt af van hoeveel nodes binnen het blockchain netwerk hun versie updaten.

 

2. IMPACT VAN EEN HARD FORK OP EEN CRYPTOWALLET
Om je een idee te geven wat de impact van een hard fork kan zijn op de cryptomarkt, bekijken we even de use case van de hard fork Bitcoin (BTC) – Bitcoin Cash (BTH).

Een belangrijke side effect van een hard fork is het feit dat mensen die de oude munt in portefeuille hebben, meestal een equivalent krijgen van de nieuwe munt. Dit omdat de nieuwe blockchain een exacte copy van de oude blockchain is tot aan het moment van de split. Gratis geld dus! Dit was ook het geval in onze use case. Indien je houder was van 1 Bitcoin (BTC), kreeg je 1 Bitcoin Cash gratis in je portefeuille. Dit had een positief effect op de Bitcoin prijs vlak voor de fork. In ons voorbeeld bereikte Bitcoin zelfs een ATH (All Time High) enkele dagen voor de split. Je vraagt je waarschijnlijk af waarom? Laten we daarom even in het hoofd kruipen van een echte belegger.

Laten we zeggen dat Tim beschikt over 35.000 bitcoins aan een rate van $5.000 per munt. De totale waarde van zijn portefeuille bedraagt dus $175.000. Zoals alle traders is Tim op de hoogte van het laatste nieuws in de crypto markt en heeft hij dus weet van een nakende Bitcoin hard fork en dus van de creatie van een nieuwe munt de Bitcoin Cash. Daarnaast weet hij ook dat zijn Bitcoin wallet de fork software ondersteund en dat hij dus gratis Bitcoin Cash krijgt (1:1 ratio). Hij verwacht dus 35.000 BTH (nieuwe munt) te krijgen bovenop de 35.000 BTC (oude munt). Als een echte trader zal Tim zijn Bitcoin positie verhogen zodat hij meer Bitcoin Cash(nieuwe munt) gratis krijgt. Hij koopt nog eens 25.000 extra Bitcoins aan zodat het totale aantal Bitcoins op 50.000 komt (totale waarde van $140.000.000). Hij verwacht nu ook 50.000 BTC gratis te krijgen na de hard fork.

Na de fork zien we een daling van de Bitcoin rate van $2.800 naar $2.700 doordat een deel van de waarde gesplitst werd in een fork en doordat er veel negatief nieuws (terecht of onterecht) verteld werd op leidinggevende crypto-fora zoals reddit.

 

De Bitcoin Cash werd tijdens de fork echter gewaardeerd op $555 per munt.

Even terug naar onze trader Tim. Laten we even kijken wat voor een impact de hard fork heeft gehad op zijn portefeuille. De waarde daling van bitcoin van $2.800 naar $2.700 heeft hem een $5 miljoen gekost ($140.000.000 – $135.000.000). Maar door de hard fork heeft Tim nu ook 50.000BTC gekregen aan een rate van $555. Omdat Tim een ervaren trader is en geen business gaat doen met zijn Bitcoin Cash portefeuille, gaat hij direct short en verkoopt hij zijn BTHs op zijn favoriete exchange, wat hem een $28 miljoen dollar opleverde. Een totale winst dus van $23.000.000! Na de fork zal Tim ook zijn Bitcoin positie minderen omdat hij weet dat deze overvalued is en dus een correctie verwacht.

We moeten steeds goed voor ogen houden dat Tim een zogenaamde whale is. Iemand die met immense volumes kan traden zodat hij een impact heeft op cryptomarkt. Wanneer nu meerdere grote spelers als Tim deze strategie toepassen, creëren ze een zogenaamde verkoopsmuur dat de prijs van Bitcoin naar beneden haalt. Vervolgens als de prijs terug laag genoeg staat na de verkoop, kopen de grote spelers opnieuw de Bitcoin aan om ook hier winsten uit te kunnen halen. Tijdens de periode van deze buy back zien we dat de prijs stabiliseert voor een korte periode.

 

3. VERWACHTE MARTKSTRATEGIE TIJDENS ETHEREUM FORK VAN 19 JANUARI
Gebaseerd op vorige hard fork ervaringen denken wij cryptonairs dat in het begin van de week van de fork de ethereum prijs door de grote spelers naar beneden zal gehaald worden zodat ze aan een lage koers enorm veel Ethereums kunnen bijkopen. Vlak voor de Ethereum hard fork van 19 Januari zal de prijs van Ethereum echter stijgen omdat de grote spelers hun positie op Ethereum vergroten om een equivalent van Ethereum Zero te krijgen.

Na de hard fork zal er een neerwaartse trend te zien zijn zowel in de koers van Ethereum als die van Ethereum Zero. De big players gaan namelijk het gratis geld dat ze met de fork gerkegen hebben zo snel mogelijk verzilveren (verkoop Ethereum Zero) en gaan hun positie in Ethereum verminderen omdat deze door de hard fork overgewaardeerd is. Wanneer Ethereum terug tot op een laag niveau gezakt is, zullen de grote spelers opnieuw zwaar inkopen om nog meer winst uit de fork te halen. In deze periode zal de munt opnieuw stabiliseren op korte termijn.